Kommende materialer

Biblegroups.today indgår løbende aftaler med skribenter om bidrag til at virkeliggøre visionen.


Nehemias' Bog


Prædikerens Bog


Jonas' Bog


Haggajs Bog


Matthæusevangeliet - Bjergprædikenen


Apostlenes Gerninger

  • Lektor Ingebjørg Nandrup, Oslo


Efeserbrevet


Kolossenserbrevet


1. Timotheus


Jakobs Brev