Sponsorer

Hvis du har lyst til at være med til at virkeliggøre visionen for Biblegroups.today, er du velkommen som sponsor eller investor. Tag en kontakt til Henrik Hadberg for en videre snak.

Netværkssponsorer

Her kan du får din virksomheds logo i lille størrelse.