Visionen for Biblegroups.today

Online studiemateriale til alle bøger i Bibelen.
Vi ønsker at nå dette mål i løbet af de næste tre-fire år.

Kobling af bibeltekst og hverdagsliv til livsnære og aktuelle samtaler.
De er intet bedre i smågruppelivet, end de samlinger hvor vi graver os ned i teksten, men samtidig får bibelteksten helt nært til vore egen liv.

Dynamisk materiale i stadig udvikling gennem brugerinddragelse.
Du er hjertelig velkommen til at komme med forslag, kommentarer og input til os.

Netværk med eksterne resurser som film, musik og artikler.
Vi ønsker at henvise til meget andet som allerede findes. En film, en sang, en artikel. Vi vil gerne være med til løfte andre op.

Skrevet af norske, svenske og danske forfattere.
Vi ønsker et teologisk sundt skandinavisk projekt. Vi vil gerne være for alle kirker, fællesskaber og smågrupper som kan tilslutte sig Lausannepagten og Cape Town erklæringen.