1. Online studiemateriell til alle bøkene i Bibelen.

Vi arbeider for å nå dette målet i løpet av de neste tre-fire årene.


2. Kobling av bibeltekst og hverdagsliv til livsnære og aktuelle samtaler.

Smågruppesamlinger der vi graver oss ned i bibelteksten og samtidig får teksten helt nært innpå livet, er verdifulle øyeblikk.


3. Dynamisk materiell i stadig utvikling gjennom tilbakemedling fra brukerne.

Du er hjertelig velkommen til å komme med forslag, kommentarer og input til oss.


4. Nettverk med eksterne ressurser som film, musikk og artikler.

Vi ønsker å henvise til mye annet som allerede finnes: en film, en sang, en artikkel. Vi vil gjerne være med på å løfte andre opp.

 

5. Skrevet av norske, svenske og danske forfattere.

Vi ønsker å være et sunt teologisk, skandinavisk prosjekt, tilsluttet Lausannepakten og Cape Town-erklæringen, og vi vil gjerne være en ressurs for kirker, fellesskap og smågrupper i flere land.