Hvem er vi?

Vi er to tidligere kollegaer som begge brenner for det åndelige fellesskapet i smågruppene. Vi ønsker å skape et skandinavisk bibelstudiemateriell der Bibelens tekster møter vårt hverdagsliv og skaper en forvandling. Materiellet skal være innovativt, digitalt og relevant inn i vår tid.


Brit Kari Urdal
Informasjonskonsulent, Norea Mediemisjon
Leder NLM ung, region sør
Redaktør og grunnlegger av Superblink, barnas medieklubb

Bergtorasvei 83, 4633 Kristiansand, Norge
Mobil: +47 916 61 171


Henrik Hadberg
Prest og stifter af Biblegroups.today
Forsamlingsleder NLM Kristiansand
Ungdomskonsulent, IT redaktør og forkynner i LM
Bygningsingeniør

Møllevejen 102, 5330 Munkebo, Danmark
Mobil: +45 40 56 61 12
Brit Kari Urdal
Henrik Hadberg

Teologi

Evangelisk luthersk og Lausannepagten

Vi hører begge til i en konservativ evangelisk luthersk kristendom. Vi gleder oss over den ufortjente nåden som blir gitt oss i Kristus gjennom Bibelens ord. Derfor har vi tro på et hverdagsrelevant bibelstudieopplegg. Dessuten slutter vi oss til  Lausannepagten og Cape Town erklæringen.

Biblegroups.today er ikke tilsluttet en bestemt kirke eller forening, men ønsker at smågrupper i ulike kirker, bedehus og organisasjoner skal få glede av materiellet.


Vil du være med?

I en smågruppe?

Hvis du ikke allerede er en del av et smågruppe-fellesskap, vil vi gjerne oppfordre deg til å bli det.

Vi setter deg gjerne i kontakt med et lokalt fellesskap om du ønsker det.


Som selger eller lokal ambassadør?

Dersom du har lyst til å hjelpe oss med å gjøre materiellet kjent, så send en link til hjemmesiden til vennene dine. Du er også velkomment til å kontakte oss for mer info.

Partnerskap

Partnerskap – ja takk!

Vi ønsker å inngå partnerskap med ulike organisasjoner. Vi ønsker å løfte hverandre opp slik at begge opplever gevinst. Vi ønsker sammen å ære og opphøye Jesus Kristus.


Fjellhaug internasjonale Høgskole

Vi har inngått en avtale med Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH). FiH vil være vår nærmeste samarbeidspartner.