Bibelhelg - forespørsel

Ja tak - lad mig høre lidt om mulighederne

Hva med å arrangere en Bibelhelg etter at dere har gjennomgått en av Bibelens bøker i smågruppen deres?

På den måten kan dere kombinere fellesskapet i smågruppene med undervisning. Vi anbefaler at dere bruker studiemateriellet først slik at dere har fått arbeidet med teksten selv. Kanskje det har dukket opp noen spørsmål og ting dere har undret dere over underveis, og som dere i løpet av helga kan få svar på?

Send en mail til Biblegroups.today, Norge. Fortell litt om dere selv, hvilket fellesskap dere kommer fra, hvor mange smågrupper dere er og når dere kan tenke dere å arrangere en slik helg.

Du bestiller ...
Denne varen kan ikke kjøpes for øyeblikket

I utgangspunktet foreslår vi fire undervisningstimer: to fredag kveld og to lørdag formiddag.

Vi formidler gjerne kontakt med undervisere og skribenter, men dere kan også ta kontakt direkte til den dere har lyst til å få besøk av.

Kanskje dere kunne gå sammen med andre kirker, bedehus eller fellesskap om en slik Bibelhelg og på den måten dele kostnaden til honorar og reise?